Chính Sách Bảo Mật của iwin.buzz

1. Giới Thiệu

Chính sách Bảo Mật này nhằm mục đích thông báo cho người dùng của iwin.buzz về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua website.

2. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán, và các dữ liệu khác mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, tham gia trò chơi, hoặc liên hệ với chúng tôi.

3. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng để:

  • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên website.
  • Quản lý tài khoản và cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
  • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi, nếu bạn đồng ý nhận.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn:

  • Sử dụng công nghệ mã hóa và bảo mật tiên tiến.
  • Hạn chế truy cập thông tin chỉ cho nhân viên cần thiết.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp pháp lý yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền và an toàn của chúng tôi.

6. Quyền và Sự Lựa Chọn của Người Dùng

Bạn có quyền:

  • Yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân.
  • Từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích quảng cáo.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo Mật này có thể được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào qua email hoặc trên website.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [đường dẫn liên hệ].